top of page

Om Skillfinder

Kontor-1100x1080.jpg

 

Daglig leder Anne Mofossbakke har mange års bakgrunn innen Lønn/HR/Regnskap.

De siste 20 årene har hun jobbet i stillinger som rådgiver, fagleder og personalleder i ulike større selskaper. 

Skillfinder AS ble etablert i 2021.

Få hjelp til rekruttering av nye medarbeidere

 

Det er ikke alltid like rett frem for bedriften å vite helt nøyaktig hvilke ressurser man har behov for. Her kan vi komme inn og sparre med dere, samt presentere alternative bemanningsmuligheter på kortere og lengre sikt.

Stort nettverk av kandidater innen fagfeltet Lønn/HR og økonomi/regnskap

 

Vi har god oversikt over hvordan markedet til enhver tid rører på seg innen vår bransje. Mange kandidater i vår base er ikke nødvendigvis på aktiv jobbjakt, men er åpen for noe nytt, gitt de rette mulighetene. Vi går også aktivt ut og headhunter eller benytter andre av våre tilgjengelige databaser til vi finner rett kompetanse.

Rekrutteringen er forankret i forskningsbaserte prosesser 

Forskning viser at bruk av flere ulike verktøy og medoder kan gi en god pekepinn på hvordan kandidaten vil komme til å prestere. Vi er DNV-sertifisert innen rekrutteringsfaget og også innen ulike testverktøyer for personlighets- og evnetesting.

Skillfinder er opptatt av å følge bransjens lovpålagte retningslinjer og er medlem av NHO, som vi har jevnlig dialog med.

IMG_3738.JPG
IMG_3740.JPG

 

For deg som søker ny jobb

I din neste jobb er det viktig at du får mulighet til å arbeide med det som får frem det beste i deg. Slik kan du utvikle deg videre, trives, og dermed også prestere på ditt beste.

Ofte er man ikke klar over hvor mye kompetanse man faktisk sitter inne med

 

I våre samtaler får vi frem og definerer det du er god på, og kartlegger relevant erfaring og kompetanse. Slik kan vi koble deg opp mot bedrifter som sårt trenger nettopp deg, hva du kan og hvem du er.

Kan du bruke kompetansen din på en annen måte?

 

I samtalen kan det ofte komme frem verdifulle erfaringer som har overføringsverdi til en annen type rolle, og samtidig innenfor ditt fagfelt.

Dette gir nye muligheter til å benytte kompetansen din på en annen måte om du ønsker en liten karriere dreining.

Skillfinder ønsker å bli godt kjent med deg som kandidat; hvem du er, hva du mestrer godt og dermed også trives med. 

Ved behov hjelper vi deg med forslag til cv, intervjutrening og annet du måtte trenge. Vi vil støtte deg gjennom hele prosessen.

Medlem I_NHO_RGB.png
2.png
bottom of page