Vikariater

Trenger du en medarbeider for en begrenset periode, for eksempel ved svangerskapspermisjoner eller i påvente av en ny fast medarbeider?

Skillfinder er spisset mot stillinger innen lønn, HR og regnskap i Oslo og omegn. Vi besitter et omfattende nettverk av godt kvalifiserte og erfarne folk som er tilgjengelig på kort varsel og som kan tre raskt inn i oppgaver og systemer.

Vikaren er formelt ansatt av Skillfinder og leies ut til bedriften i avtalt tidsrom. Det betyr at Skillfinder har alt arbeidsgiveransvar og utbetaler vikaren lønn, forsikringer, pensjon, feriepenger, samt følger opp sykdom ovenfor NAV.