top of page
Kontor.JPG

Våre tjenester:

Rekruttering og rådgivning innenfor Lønn/HR/ og

Regnskap/Økonomi.

 

Med bakgrunn fra mange års operativ erfaring og ledelse innenfor disse fagområdene er vi gode å ha. Vi forstår faget og kan dermed hjelpe bedrifter med å kartlegge bedriftens kompetansebehov.
 

Rett kompetanse hentes i vårt store nettverk av dyktige og erfarne kandidater i Oslo og omegn, samt ved headhunting og annonsering.


Skreddersydd, grundig og faglig forankret rekrutteringsprosess med fullt fokus på din bedrift.

Skillfinder kan også være din rådgiver og sparingspartner i forbindelse med effektivisering/automatisering og forenkling av prosesser og systemer. 

High Five etter trening

Rekruttering til faste stillinger

 

Rekruttering er tidkrevende, men en av de viktigste

investeringene du gjør.

Vi gjør en grundig kartlegging og analyse blant annet av:

  • Bedriftens behov - hvilken faglig og personlige kompetanse er viktig for stillingen

  • Bedriftens verdier, teamsammensetning og arbeidsmiljø

  • Organisasjonsstruktur

  • Hvordan bedriften kan tiltrekke seg ønsket medarbeider

  • Stillingsinnhold, ønsker og krav

  • Spissing av stillingsannonser 

  • Rådgivning og sparring i forhold til bemanningsbehov

 

Rekrutteringsprosessen er grundig, objektiv og faglig forankret. ​

Vi kontrollerer faglig kompetanse og bruker mye tid på å bli kjent med kandidatene. 

 

​Vi kjenner bransjen og har gjennom mange år opparbeidet et unikt kandidatnettverk med erfarne og dyktige folk som kan kontaktes.

​Prosessen skreddersys i nært samarbeid og gir deg og din bedrift fullt fokus helt til rett person signerer arbeidskontrakten.

Jobber sammen

Vikariater/konsulenter

 

Vi har et omfattende nettverk av godt kvalifiserte og erfarne folk som er tilgjengelig på kort varsel og som kan tre raskt inn i oppgaver og systemer.

 

Vikarer:

Trenger du en medarbeider for en begrenset periode, som for eksempel skal vikariere ved permisjoner, lengre sykefravær eller ferie?

Skillfinder er spisset spesielt mot stillinger innen lønn, HR og regnskap i Oslo og omegn. Vikaren er formelt ansatt av Skillfinder og leies ut til bedriften i avtalt tidsrom.

​Ved slike vikariater har Skillfinder alt arbeidsgiveransvar og utbetaler vikaren lønn, forsikringer, pensjon, feriepenger, samt følger opp sykdom og sykepenger ovenfor NAV. 

Konsulenter:

Skulle du ha behov for å oppbemanne med en konsulent i en hektisk periode, har vi mange kandidater som er klare for slike stillinger. En del av våre konsulenter kan også starte umiddelbart.

Konsulentene formidles av Skillfinder og ansettes i ditt selskap på tidsbestemt kontrakt. 

bottom of page