Rekruttering til faste stillinger

Rekruttering er tidkrevende, men en av de viktigste investeringene man gjør.

En grundig kartlegging av stillingens viktigste kompetanser, bedriftens behov, samt hvilke egenskaper og bakgrunn som vil være mest relevant, er avgjørende for en vellykket rekruttering. 

Vi utfører en grundig, objektiv og faglig forankret rekrutteringsprosess og vår største motivasjon er en best mulig match mellom bedrift og kandidat og å kunne være en positiv brobygger mellom partene.  

Vi kjenner faget og bransjen og har i tillegg et unikt kandidatnettverk med flinke folk som kan kontaktes.

Prosessen skreddersys i nært samarbeid og vi gir deg og din bedrift fullt fokus helt til rett person signerer arbeids-kontrakten.