Rådgivning

Har du et nyoppstartet selskap og trenger bistand til å starte opp en lønnsavdeling eller insource/outsource lønn fra/til lønnsleverandør? 

Skillfinder kan hjelpe til med dette, samt være din rådgiver og sparringspartner på hvordan bedriften kan effektivisere, automatisere og forenkle arbeidsprosesser og rutiner.

Skillfinder kan også leie ut lønningssjef for en periode eller bistå med å være rådgiver ved ressursplanlegging eller ved faglige/tekniske utfordringer.

Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva som er mest hensiktsmessig for din bedrift.